Preinscrición Online
Escola Municipal de Danza (EMD)

No curso 2021-2022, aplicaranse as seguintes taxas por curso:

As solicitudes de exención no pago das taxas (matrícula e mensualidades) deberán presentarse, polo solicitante, no Rexistro Xeral do Concello, achegando copia da realización dese trámite no momento de facer a matrícula.

  • As persoas beneficiarias das ensinanzas impartidas pola EMD, en calqueira das suas ESPECIALIDADES, estarán EMPADROADAS no CONCELLO DE VIGO. O alumnado non matriculado no curso anterior deberá acreditalo mediante a entrega do VOLANTE DE EMPADROAMENTO, que solicitará no servizo de Estadística do concello de Vigo. Este VOLANTE DE EMPADROAMENTO se entregará nas dependencias da EMD ao formalizar a matrícula, no prazo indicado na información relativa a PRAZOS e DATAS situado na marxe dereita desta paxina. O alumnado matriculado no curso anterior NON terá que presentar este VOLANTE DE EMPADROAMENTO.
  • Completa o seguinte formulario para facer a solicitude. So se permite unha solicitude por persoa en cada escola.
  • Se es menor de idade, o teu pai/nai/titor/titora deben proporcionar o seu NIF/NIE e cumprimentar o apartado correspondente. Importante aportar o teléfonos (pai/nai/ou titores legais
  • Só se require un teléfono. Recoméndase o móbil para futuras notificacións por SMS.
  • Revisa os datos antes de confirmar a preinscrición. Para as dúbidas que teñas, dispós de toda a información nas ligazóns da columna dereita.
  • Unha vez realizada a solicitud, se enviará unha mensaxe electrónica co número de rexistro da solicitude ao teu enderezo de email.
  • A mensaxe de correo deberase imprimir, pois servirá, a calquera efecto, como xustificante. Se a mensaxe non chega ao teu correo electrónico, revisa a bandexa de Spam, e se tampouco está ahí chama ás nosas oficinas no horario indicado para comunicar a incidencia.
Datos persoais
nº sen espazosnº sen espazos
Datos de interese (non obrigatorios)
Seleccionar especialidade e centro
De acordo co previsto na Lei Orgánica 5/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos solicitados neste impreso son necesarios para a tramitación da solicitude e poderán ser obxecto de tratamento automatizado. A responsabilidade do ficheriro automatizado corresponde á Escola Municipal de Danza do Concello de Vigo, ante ela poderán os solicitantes exercer os dereitos de información, acceso , rectificación e cancelación aos que se refire a citada Lei.
Marca esta casa para
      confirmar os termos

Convocatoria 2021-2022

- Prazos de matrícula para alumnado do curso anterior a 2021-2022: do 21 de xuño ao 9 de xullo de 2021.
- Prazos de matrícula para alumnado de novo ingreso no curso 2021-2022: do 23 ao 30 de setembro de 2021.

© Concello de Vigo
Praza do Rei n 1 - 36202
Teléfono: 986 81 01 00
Concello de Vigo EmmaVigo. Escolas Municipais de Música e Artes do Concello de Vigo.