Convocatoria do novo curso 2021-2022

Procedemento

Alumnado do curso anterior

Alumnado novo

Reserva de praza

Mes de xuño

 

Solicitude de praza

 

Do 21 de xuño ao 6 de setembro

Publicación listado solicitantes

 

13 de setembro

Sorteos, no seu caso

 

16 de setembro

Probas, no seu caso

 

Do 16 ao 20 de setembro

Publicación listado admitidos

 

22 de setembro

Solicitude de exención de taxas

Do 21 de xuño ao 9 de xullo

Do 23 ao 30 de setembro

Matrícula

Do 21 de xuño ao 9 de xullo

Do 23 ao 30 de setembro

Comezo do curso

4 de outubro

4 de outubro


COVID-19. Situación de excepcionalidade.

Diferentes disposicións legais en relación á situación sociosanitaria da pandemia, que podan ter vixencia a 4 de outubro de 2021 (data de inicio previsto do curso), poderían modificar as características desta convocatoria (datas, número de prazas ofertadas, admisión de novo alumnado, modalidades presencial e online, ...)


O Concello de Vigo oferta, a través da Concellería de Educación, as novas prazas para estudos musicais e artísticos na Escola municipal de música de Vigo (EMMV), Escola municipal de música tradicional e folk (E-TRAD), Escola municipal de teatro (EMT) e Escola municipal de danza (EMD) , correspondentes á programación do vindeiro curso 2021-2022.


As actividades destas escolas van destinadas a toda a cidadanía, nenos e maiores, co fin de animar á práctica afeccionada da música e das artes escénicas, así como á formación non regrada previa aos estudos de carácter profesional.Os interesados en formar parte destas actividades poderán escoller entre as diversas opcións que a Concellería de Educación propón.

 

Convocatoria 2021-2022

- Prazos de matrícula para alumnado do curso anterior a 2021-2022: do 21 de xuño ao 9 de xullo de 2021.
- Prazos de matrícula para alumnado de novo ingreso no curso 2021-2022: do 23 ao 30 de setembro de 2021.

© Concello de Vigo
Praza do Rei n 1 - 36202
Teléfono: 986 81 01 00
Concello de Vigo EmmaVigo. Escolas Municipais de Música e Artes do Concello de Vigo.