Preinscrición Online
Escola Municipal de Música Folk
e Tradicional (E-TRAD)

No curso 2018-2019, aplicaranse as seguintes taxas por curso:


As solicitudes de exención no pago das taxas (matrícula e mensualidades) deberán presentarse, polo solicitante, no Rexistro Xeral do Concello, achegando copia da realización dese trámite no momento de facer a matrícula.

As persoas xa matriculadas no mes de xuño, deberán achegar á correspondente escola, a copia da presentación da solicitude de exención, con data límite do 28 de setembro.
  • Completa o seguinte formulario para facer a preinscrición. So se permite unha preinscrición por persoa.
  • Debes cubrir todas as casas obrigatoriamente, agás os nº de teléfono onde só se necesita un.
  • Revisa os datos antes de confirmar a preinscrición. Para as dúbidas que teñas, dispós de toda a información nas ligazóns da columna dereita.
  • Unha vez realizada a preinscrición, se enviará unha mensaxe electrónica co número de rexistro de preinscrición ao teu enderezo de email.
  • A mensaxe de correo deberase imprimir, pois servirá, a calquera efecto, como xustificante de preinscrición. Se a mensaxe non chega ao teu correo electrónico, revisa a bandexa de Spam, e se tampouco está ahí chama ás nosas oficinas no horario indicado para comunicar a incidencia.
Datos persoais
nº sen espazosnº sen espazos
Outros datos de interese

 
Seleccionar grupo(s)
De acordo co previsto na Lei Orgánica 5/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos solicitados neste impreso son necesarios para a tramitación da solicitude e poderán ser obxecto de tratamento automatizado. A responsabilidade do ficheriro automatizado corresponde á Escola Municipal de Teatro do Concello de Vigo, ante ela poderán os solicitantes exercer os dereitos de información, acceso , rectificación e cancelación aos que se refire a citada Lei.
Marca esta casa para
 confirmar a preinscrición
© Concello de Vigo
Praza do Rei n 1 - 36202
Teléfono: 986 81 01 00
Concello de Vigo EmmaVigo. Escolas Municipais de Música e Artes do Concello de Vigo.